Najachtu - AZ Euro Yachting
Váš partner na moři již od roku 1995
Pronájem jachet, charter lodí, plachetnic.

Průkaz vůdce malého plavidla

M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.

M20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW, pokud vykonal teoretickou zkoušku.

M24 tato kategorie má zvláštní postavení. Opravňuje k vedení rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze v České republice, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.

S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.

S20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2, pokud vykonal teoretickou zkoušku.

Můžete se přihlásit ke kurzům a přípravě na průkaz VMP – Mezinárodní průkaz opravňující k vedení lodi na vnitrozemských vodách a v mořských podmínkách pro příbřežní plavbu do 1 Námořní Míle od břehu.

Podmínky, které musíte splňovat pro získání jednotlivých kategorií

Kategorie M20, M, S20, S

  • věk nejméně 16 let,
  • úspěšné absolvování teoretické zkoušky alespoň pro kategorii M nebo M20, volitelně pak pro kategorii S nebo S20,
  • úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M a S.

Kategorie M24

  • věk nejméně 20 let,
  • vlastnictví průkazu vůdce malého plavidla kategorie M nebo M a S alespoň 4 roky,
  • úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M24.

C – příbřežní plavba na moři

Je určena pro držitele alespoň kategorie M nebo M20, volitelně S nebo S20.

VMP – držitel průkazu je oprávněn vést malé plavidlo (do 20 m délky a 12 osob na palubě) po vnitrozemských vodních cestách.

MPZ – držitel průkazu je oprávněn vést rekreační plavidlo ve dne na moři do vzdálenosti nepřesahující 0,75 Nm od pevniny.