Najachtu - AZ Euro Yachting
Váš partner na moři již od roku 1995
Pronájem jachet, charter lodí, plachetnic.

Jak na charter

Představovat charter jako takový, nemá již dnes význam. Každopádně pokud nemáte vy nebo někdo z vašich přátel na moři svoji vlastní loď, je charter jediný způsob jak si užít jachtingu. A tím spíše má význam vysvětlit jak charter doopravdy funguje a hlavně na co dbát a čeho se vyvarovat, aby se vám dovolená neproměnila v těžko zvladatelné dobrodružství s následky ztrát v lepším případě finančních.

Charterové společnosti

Absolutní většina lodí, které najdete v nabídkách všech legálních charterových společností, má své soukromé majitele. Charterová společnost je pouze jejich provozovatelem, se všemi povinnostmi a omezenými právy, která s tím souvisí. Proto, když se setkáte třeba i u stejné společnosti se dvěma téměř identickými loděmi, které se však rozchází v ceně, neznamená to, že levnější je horší, ale pouze se musela respektovat majitelova představa o ceně. Když vám přijde, že např. vybavení lodi je nedostatečné, nekvalitní, nebo u starších lodí opotřebené, nebývá to vinou špatného přístupu společnosti, ale neochotou majitele do lodi investovat víc než je hraničně nezbytné. Zvláště pak, když se jeho loď nakonec stejně obsadí na celou sezónu a příjem je vyšší. Jestli se nakonec sejde nezájem společnosti i majitele o stav a vybavení lodí nečeká hosta nic pěkného. Proto je opravdu třeba spolupracovat pouze s osvědčenými společnostmi a tím zmírnit riziko problémů na minimum.

Charter černý

Ještě nebezpečnější než špatná legální společnost, je černý charter. Existující na všech úrovních po celém světě. Zde je tolik rizik, že by bylo třeba knihy na jejich výčet. Proto je lepší říci, co je samozřejmostí při charteru. V maríně nebo v jejím nejbližším okolí, musí být oficiální kancelář a zastoupení společnosti, která vám půjčuje loď. Po celou dobu pronájmu musíte mít možnost se kdykoliv spojit s odpovědným zástupcem a řešit všechny vzniklé situace. Společnost musí mít technické zázemí svoje, nebo maríny, ve které stojí její lodě. Každá společnost musí mít možnost se k vám dostat, pokud budete mít poruchu na lodi, a to i když budete u nejodlehlejšího ostrůvku a případně vás i odtáhnout. Pouze společnost s větším počtem lodí, nebo se smluvním vztahem o spolupráci, vám zajistí náhradní loď, pokud tu vaší například ztroskotá host před vámi. Všechny lodě musí být plně pojištěné, toto musíte mít ve smlouvě a pokud není toto uvedeno ve smlouvě, trvejte při převzetí lodi na kopii pojistné smlouvy dané lodi. Černý charter je přirozeně levnější, ale rozdíl v ceně vám mimo mnoho jiného garantuje i servis a odpovídající pomoc po celou dobu dovolené.

Jakou si vybrat loď

Při plánování a výběru lodi samozřejmě záleží na mnoha okolnostech, jako je země, oblast, termíny, velikost lodi, cena, věk lodi. Vše spolu souvisí. Proto jen to nejdůležitější ke každému bodu.

Země

Zcela nedostižné je Chorvatsko, díky dostupnosti, kvalitnímu jachtařskému terénu tj. členitému pobřeží a mnoha ostrovům. Je zde dostatek kvalitních marín i přirozených kotvišť. Termíny- zde záleží, jestli vás láká více jachting nebo pouze dovolená na lodi, ale sezóna je zde od začátku dubna do konce října. Zlatý střed jsou červnové termíny. Velikost lodi- ta je většinou závislá na počtu vaší posádky a také na poměru pohodlí k ceně na osobu. Pokud máte loď pro osm osob, jsou zde většinou tři dvoulůžkové kajuty a dvě osoby spí v salónu, pohodlí jde sice stranou, ale sníží se náklady. Jenom je třeba mít na paměti, že všech osm osob se vám musí vejít i do kokpitu, a to bezpečně, protože můžete jet v obtížných podmínkách. Nikdy neberte na loď více osob, než je její oficiální kapacita. I kdyby vám to nakrásně některý pracovník společnosti povolil. Riskujete, že v případě jakékoliv nehody bude toto použito proti vám. Platí zde stejně jako v autě maximální povolený počet osob. Většinou vám společnosti povolí, když si vezmete navíc nad limit menší děti. Stejně je však lepší, mít toto písemně. Berete-li na palubu menší děti, je třeba vzít jim s sebou vlastní dětskou vestu. Málokdy seženete dětskou vestu přímo na místě a navíc je nutné, aby tato vašemu potomkovi opravdu dobře padla. Cena lodi je dána velikostí, vybavením, věkem, termínem, typem a oblastí a samozřejmě majitelem lodi. Věk lodi je nejčastějším tématem při výběru. Samozřejmě platí, že čím je loď starší, tím jsou zde větší rizika problémů. Na druhou stranu s Vážným nedostatkem se můžete setkat i na zcela nové lodi. Starší lodě se mohou ještě rozdělit na lodě, které nebyly celý svůj lodní život v charteru. Tyto bývají v dobré kondici a většinou jsou, jako dříve pouze majitelské i velmi dobře vybavené. Proto loď, která je deset let stará a teprve například druhým rokem charterovaná, je výhodná cenou starší lodi a přitom je minimálně opotřebovaná. Například v Chorvatsku je těchto lodí „díky“ válečným létům mnoho. Další použitelnou kategorií starších lodí jsou lodě, které prošly generální opravou. V každém případě se na toto předem informujte. Nezáleží však jen na lodích, ale hodně i na vašich zkušenostech a schopnostech. Pokud jste začátečníci nebo nejste znalí a hlavně ochotní řešit za provozu případné neduhy, volte vždy lodě od nových do tří, maximálně pěti let věku. Často se stává, že zkušená posádka vyřeší triviální problém na motoru a nepovažuje toto za narušení příjemné dovolené a jiná posádka musí vyhledat odbornou pomoc a ztrácí cenný čas volna. Všeobecně však platí, a to již nezávisle na věku lodi, že by jste měli být schopni opravit základní a nejčastější poruchy na lodi. Stejně jako si umíte vyměnit kolo u auta. Převzetí a předání lodi. Dva velmi důležité okamžiky v charteru. Loď přebíráte od zodpovědného pracovníka společnosti. Máte k dispozici inventární seznam vybavení lodi. Bod po bodě je třeba všechno zkontrolovat. Pokud vám předávající ukáže kdesi v přídi haldu záchranných vest, není možné se s tímto spokojit, ale všechny přepočítat a aspoň pohledem zkontrolovat, v jakém jsou stavu. Stejně pak přistupovat i k ostatním věcem. U elektrických zařízení zkontrolovat, jestli tato jsou funkční a nechat si přesně třeba i několikrát vysvětlit, jak pracují. Zkontrolovat stav baterií. Nikdy se nedá zcela věřit ukazatelům stavu paliva. Například opravdu plná, je nádrž, kde ručička je až za nejvyšším znamínkem. Pokud je jen přímo na horní hranici, patrně již v nádrži chybí pět až deset litrů paliva. Někdy se, ne tedy přímo při předání lodi, vyplatí odmontovat víko přímo na nádrži a vizuálně se ujistit. Nechte si nastartovat motor a je dobré s lodí vyjet a opět zacouvat, minimálně se tím ujistíte, že propeller je funkční a na svém místě. Posádka před vámi mohla při zajíždění zachytit mooring a nemuselo se na to přijít. V okamžiku, kdy vyjedete s převzatou lodí, již nikdy nedokážete, že to udělal někdo jiný. Stejně tak se nedá slepě důvěřovat hloubkoměru. Jeho vykazované hodnoty je lepší ověřit olovnicí a to aspoň na dvou rozdílných hloubkách. Tím si vypočtete průměr případné úchylky, se kterou pak můžete počítat. Ale ten asi opravdu při převzetí lodě nestihnete proměřit. Co se však stačit musí, je vyzkoušení vysílačky. Někdy je slyšet jen vás, nebo naopak není. Na argument, že na moři to bude již v pořádku, protože v přístavu je problém, rozhodně nedejte a trvejte na nápravě. Většinou je problém s anténou. Zkontrolujte stav plachet. Všechny se musí vytáhnout a prohlídnout. Posádka před vámi mohla vrátit plachtu roztrženou a předávající měl dost jiných starostí a nezkontroloval je. Pozor u opravovaných plachet, buď, vám plachty vymění, ale většinou se vyplatí k předávacímu protokolu přiložit nákres plachty, kde vyznačíte opravené místo. Za takové plachty již nemůžete ručit. Na každé lodi musí být gumový člun. Při převzetí musí být nafouknutý, a jestli si objednáte i přívěsný motor, rozhodně ho vyzkoušejte a informujte se jaké je palivo a jeho poměry s olejem. Součástí povinné výbavy lodi jsou i aktuální mapy pro celou oblast. Všechny si pozorně prohlédněte, jestli některá do sady nechybí a jestli jsou v čitelném a nepoškozeném stavu. V zastoupení je vždy dostatek náhradních. Seznamte se podrobně se všemi ventily a uzávěry vody, toalety a plynu. I když znáte dobře, jak funguje toaleta, nechejte si toto názorně předvést, jednak může pracovat trochu odlišně a hlavně zjistíte, jestli vůbec pracuje a není například ucpaná. Není to pak záviděníhodná oprava. Při zpětném navracení lodě zjistíte, že to pro přebírajícího bude velmi podstatné zkontrolovat. Na většině lodí jsou plynové vařiče. Praxí je jedna poloplná láhev zapojená a jedna plná náhradní. Zkontrolujte, v Chorvatsku se například náhradní plyn velmi špatně shání, zvláště když nevíte kam jít. Restaurace se pak nepříjemně prodraží a vyhladovělé posádky riskují vysokou pokutu za rozdělávání ohně, když vaří tajně na břehu. Shrnutím je, i když jste unavení po cestě, vaše posádka se chce již nalodit, přátelský předávající vás uspěchaně přesvědčuje, že loď je naprosto O.K., nedbejte a věnujte se všemu naplno. Když vám převzetí bude trvat hodinu, rozhodně na tom neproděláte.

Odevzdání lodě

Zde se budou naopak snažit pracovníci společnosti. Ale je několik rad, které vám mohou pomoci. Za prvé, když s lodí budete vyjíždět z domovské maríny a pak se sem navracet, snažte se o co nejlepší manévr. Vždy vás někdo sleduje a pokud uvidí, že loď neovládáte vy, ale ona vás, očekávají pak samozřejmě i nějaká ta poškození. Vyjíždět a zajíždět by měl proto ten nejzkušenější z posádky a ostatní mu musí maximálně asistovat. Za druhé, i když máte v ceně závěrečný úklid lodi, nebo si ho hradíte extra, vyplatí se loď uklidit a hlavně na palubě srovnat co nejprecizněji všechna lana. Posádky, které mají šnečky vždy působí, že se k lodi chovaly dobře. Pokud jste něco rozbili, je na vašem svědomí, jestli to oznámíte. Ale přehnané tvrzení, že vše je v pořádku doprovázené přílišnou spokojeností a chválou lodi, je zkušenému podezřelá. Stejně tak vesty naházené mimoděk na propálené matraci spíše upozorní než zamaskují. Některé, charterem zkušené posádky, k zamaskování vážnějších nedostatků, přiznají rozbití dvou skleniček a pak dávají najevo svojí celkovou nespokojenost s lodí a se službami celkem. Často se jim podaří přebírajícího zaměstnance společnosti tak znechutit, že tento radši loď převezme bez větší kontroly. A pak můžete přijet na loď zrovna Vy…

Velmi důležitou kapitolou je řešení vzniklých problémů

O všem je třeba informovat charterovou společnost, ať již v místě, nebo jejího zástupce, u kterého jste si loď objednávali. Nikdy nedejte na ústní domluvy. Každou dohodu je třeba napsat a vzájemně si potvrdit. Když se Vám podaří loď poškodit, udělejte si fotografii stavu.

Na závěr ještě k velmi oblíbenému tématu a to jsou kapitánské průkazy. V praxi vám loď půjčí na jakýkoliv typ mořského průkazu. Pro charterovou společnost může být spíše zajímavé, jak máte průkaz dlouho. Protože toto je jediným, byť diskutabilní důkazem vašich zkušeností. Jestli je platnější průkaz, ten, či onen, není stanoveno. Je věcí osobní odpovědnosti každého kapitána, aby se nevydával, jako kapitán lodi na moře, když není dostatečně zkušený a znalý. Vystavuje tím riziku svoje okolí a i sám sebe. Ale kdo tuto osobní odpovědnost nebo lépe řečeno rozum, nemá, toho nezastaví žádný průkaz.

Zbývá jen popřát krásnou dovolenou na lodi.