Najachtu - AZ Euro Yachting
Váš partner na moři již od roku 1995
Pronájem jachet, charter lodí, plachetnic.

Na vlnách charteru

Dovolená na lodi není již ničím výjimečným. Nárůst počtu charterů probíhá u nás, v západní Evropě i u našich souputníků na cestě do EU, v Polsku a Maďarsku. Ostatně stačí se podívat, nejlépe v Chorvatsku, na mořský obzor, od dubna do listopadu se tam hemží tečky plachet. Trendu poptávky se přizpůsobuje i nabídka. Ještě před pár lety byl problém v květnu objednat loď na červenec. Dnes seženete loď i pár dnů předem, snad jen s výjimkou srpna, kdy je nejvíce dovolených v Itálii a Německu. Samozřejmě, že nejvýhodnější nabídky, co do ceny a termínů, se objednávají i rok předem a v dubnu jsou dávno rozprodány. Nicméně rozrůstající se nabídka s sebou nese vedle výhod i některé negativní dopady. Na moři, v marínách a příjemných zátokách je ve vyhledávaných termínech přeplněno. Maríny je třeba rezervovat předem, u městských (tranzitních) mol se vytvářejí hrozny hrůzně svázaných lodí, přes které dupou všemi směry posádky všech národností. V zátokách se odehrávají malé námořní bitvy o nejlepší místa, přehozené kotvy a závody o poslední volné bóje. Většina výrobců lodí se přizpůsobila trendu doby, jednoduše ovládatelné, pohodlné, levné a spotřební lodě. Na vodu tak přicházejí často úplné polotovary, k odstranění všech dětských neduhů je třeba čas, který je vzácný. Někdy si zakutí i posádky na dovolené. Aby bylo nepříjemných zážitků co nejméně, je dobré držet se některých pravidel. K tomu zodpovídáme různé typy dotazů, nyní tedy písemně odpovíme na nejčastější dotazy před charterem.

Kam máme jet?

Pokud jste začátečníci, máte v posádce více nezkušených, chcete mít spíše koupací dovolenou, nehledáte noční plavby, dáte přednost noci v maríně nebo na bóji, nechcete jezdit daleko, vyhovuje vám plavba od ostrova k ostrovu, raději se schováte, když se nebe zamračí a vlny zašumí, pak jeďte do Chorvatska. Samozřejmě zde najdou dobré podmínky i zkušení jachtaři, kteří chtějí plout i v noci a koupat se netouží. Pro dovolenkový jachting má Chorvatsko v našem regionu číslo jedna. Ideální oblast pro pronájem lodi a tedy výchozí bod je pobřeží mezi Zadarem až Primoštenem. Zde je největší koncentrace lodí, marín a nacházíte se v pomyslném středu, takže směr plavby můžete od začátku přizpůsobit podmínkám. Pro ty, kdo jednou zkonstatovali, že mají již Chorvatska dost, se nabízí Řecko. Počítejte zde s většími vzdálenostmi na plavbu a je proto lepší jet na aspoň dva týdny. Další jachtařsky zajímavou oblastí je Itálie, a to oblast Liparských ostrovů a Elba, která je i výhodná pro plavby na Korsiku a Sardinii.

Kdy tam máme jet?

Chorvatsko je v dubnu, květnu a říjnu výhodné cenově a vhodné pro jachtaře, kteří si chtějí užít větru. Koupání je většinou jen pro otužilé, ale i to je reálné. Jarní termíny jsou pak lepší pro delší den. Červen a září jsou nejlepší termíny, pokud nemáte v posádce školou povinné děti nebo učitele. V červnu dlouhý den a v září teplá voda, příznivé ceny a stále ještě není tak přeplněno. Musíte-li o prázdninách, pak jsou lepší první tři týdny v červenci než srpen. Srpen je ne jen nejdražší, ale také je na moři beznadějně těsno. Řecko, nejpříjemnější dovolenou zde prožijete v červnu a v září, nezklame ani květen a říjen. Itálie je na tom podobně, jenom sem, pokud opravdu nemusíte, nejezděte v srpnu.

Jakou loď si vybrat?

Samozřejmě podle počtu osob a finančních možností. Všeobecně se dá říci, že v Chorvatsku, kde je dostatek marín a mooringových stání je ideální loď 34 až 42 stop, pro snazší manévrování v marínách. Absolutní většina všech poškození lodí vzniká při manévrech v mooringových stáních. Nebo aspoň doporučím nezačínat na velkých lodích, ale postupně se zdokonalovat. Samozřejmě se dá bezpečně vplout do maríny i s 50ti stopou lodí, ale pokud chybí praxe měla by nastoupit maximální opatrnost a spolupráce celé posádky. Zbrklost se zde nevyplácí. Pro oblast Řecka a Itálie naopak doporučíme lodě od 40ti stop výše. Mooringových stání a marín je zde méně a podmínky pro plavbu si občas žádají větší loď. Další diskutovanou otázkou je věk lodi. Nejlepší lodě jsou jeden až tři roky staré. Zcela nové lodě, jak bylo výše řečeno mají někdy svoje dětské nemoci a lodě pětileté začínají mít stařecké vrtochy. Neplatí to samozřejmě na sto procent. Jsou lodě majitelské, které jsou rokem výroby archaické a přitom jsou v pronájmu krátce nebo jen na pár týdnů ročně, takové pak jsou ještě lepší než nové. Stejně tak neznamená nová loď vždy jen problémy. Před pronájmem je dobré se poradit s vaší agenturou, jak na tom které lodě konkrétně jsou.

U koho si loď pronajmout?

Loď si můžete pronajmout přímo u majitele v té které dané zemi nebo doma u zprostředkovatele. Cena je vždy stejná a v rámci podpory prodeje u zprostředkovatelů často nižší než u přímých majitelů. Navíc u zprostředkovatele máte pod jednou střechou podstatně větší výběr. Všechny agentury nabízejí jakožto zprostředkovatelé s malými odchylkami ty samé lodě, stejných majitelů. Rozdíly jsou pouze v doplňkových službách a zvoleném přístupu. Zde je dobré si zjistit zda váš zprostředkovatel zná konkrétní lodě osobně, i ten nejbarevnější online obrázek z katalogu lodí je k ničemu, když nevíte, že zrovna tahle loď má po opravě zcela nevhodný propeller a prakticky necouvá. Individuální přístup se osvědčeně vyplácí. Ptejte se, jak se zná Váš charterový agent s majitelem lodi. Když se vám v podvečer na nevhodném místě poroučí motor a nedovoláte se majiteli do maríny, tak zavoláte svoji zprostředkovatelskou agenturu do Čech. Její zástupce, který řeší asistence by měl umět sehnat majitele lodi doma, v oblíbené vinárně, krátce kdekoliv a kdykoliv.

Optejte se i o jakou majitelskou agenturu se jedná. Mají-li tři nebo čtyři lodě, pak nemají optimální zázemí. Ze zkušenosti s majitelskými agenturami bych jen doporučil si u zprostředkovatelů vybírat lodě takových majitelů, kteří jsou v daném výchozím místě domácí a mají zde ne jen pronajaté zázemí. Pokud například německá majitelská společnost provozuje svoje lodě v Chorvatsku, má zde v konečném součtu vyšší provozní náklady než společnost místní, chorvatská. Nejsou to jen ekonomická zatížení ze strany státu, ale cizincům zde chybí napojení na neviditelný systém rodinně přátelských vztahů, který je častý v mnoha jižních oblastech Evropy. Systém, který nepracuje s penězi, ale se službou a protislužbou a cizinec se nedoplatí. Nakonec to samozřejmě zaplatí klient a služba je často stejně horší. Nedá se bohužel bezvýhradně spoléhat ani na nadnárodní společnosti, které mají svoje báze po celém světě. Jejich zástupci bývají buď přímí zaměstnanci, nebo pro snížení nákladů to bývají místní společnosti, které se starají o chod charterů. Byl jsem například svědkem kdy, renomovaná nadnárodní společnost měla na Elbě dvanáct nových a zánovních lodí a na nich celkem 9 funkčních vařičů. Každou sobotu zde probíhalo stěhování lodního vybavení podle toho, která loď byla obsazená. Měli „štěstí“, že málokdy byly obsazené všechny lodě. Zázemí zde vytvářeli dva lidé jeden ředitel báze a pak předávací technik, opravář, skipper, zásobovač v jedné osobě. Lodě neměli stání v žádné maríně, ale pouze u městského mola, když bylo místo. V pátek večer tu často přístavem kroužilo několik zoufalců, kteří opravdu neměli kam lodě vrátit. Snadnou pomůckou jsou přívěsné motory, když jsou přímo od majitele zahrnuty v ceně nebývá to zpravidla jeho štědrost ani podpora prodeje, ale chybějící místo, kam by neobjednané přívěsné motory uložil. Váš charterový agent by měl znát osobně podmínky ve společnosti a v maríně, kde plánujete svoji charterovou dovolenou.

Jak ochránit kauci?

Přebírejte loď pečlivě a než vyplujete si vše zkontrolujte. Nemusíte zadržovat předávajícího technika na lodi pět hodin. Dokud nevyplujete můžete případné nedostatky reklamovat. Absolutní většina majitelů se nechce na kaucích obohatit, ostatně takoví brzy končí. Ale zkušenosti a dlouholetá praxe v Chorvatsku ukázaly jednoznačně, kdo je k předávajícím technikům arogantní a povýšenecký mívá při navrácení lodě velmi podrobnou prohlídku a pak se něco najde. Naopak úsměv a několik populárních českých piv vytvoří atmosféru takřka přátelskou. Když loď poškodíte, pak takovou skutečnost přiznejte rovnou, výše zadržené kauce je stanovena majitelem lodi. Částka se pak dá většinou usmlouvat nižší, materiál je stejný, ale ceny za jeřáb či potápěče bývají zprvu nadsazené. Nedával bych to za vinu jenom místním tradicím, i u nás Vám většina řemeslníků nejdříve vysadí cenu vyšší, „co když to vyjde“… Dnes již není problém se u nás pojistit na ztrátu kauce. I pojišťovna ve svých propozicích doporučuje s tímto faktem neargumentovat majiteli lodi při případném řešení o zadržení kauce. Logicky vzato není třeba více vysvětlovat. Dalším důvodem proč se sami majitelé lodí brání pojištěním kaucí je následný, výrazně méně opatrný přístup posádek k lodím. Čehož následek se projeví hlavně na lodích a na kvalitě dovolených. I když si kauci pojistíte, chovejte se prosím k lodím jako ke svým, i posádky, které přijedou v dalších týdnech by chtěli zažít krásnou dovolenou pod plachtami. A tu také přejeme vám všem.