Najachtu - AZ Euro Yachting
Váš partner na moři již od roku 1995
Pronájem jachet, charter lodí, plachetnic.

Pojištění pro případ nehody

Yacht-Pool international

Proč uzavřít pojištění pro případ nehody

Plnění z Pojištění pro případ nehody (accident insurance) nastává pokud došlo při provozu lodi k úrazu s trvalými následky nebo usmrcení člena posádky a to bez ohledu na vlastní nebo cizí zavinění narozdíl od pojištění Pojištění odpovědnosti skipera se zde nemusí dokazovat zavinění skipperem.

Pojištění také kryje náklady na záchranné práce  při ohrožení posádky, náklady například na vrtulník. Většina běžných cestovních a úrazových pojištění již má jachting zařazený mezi rizikové sporty a je nutné si uzavřít speciální a samozřejmě dražší typ pojistky. Navíc tato běžná pojištění tím, jak nejsou zaměřená primárně na jachting mnohdy nedokáží ani předem vyjmenovat výjimky. Pojištění od Yacht-poolu je ryze jachtařský produkt a nejlépe ví jak Vás bezpečně pojistit.

Pojištění uzavírá skipper a kryje po dobu plavby celou posádku lodi daného skippera – dle crew listu a to s účinností po celém světě.