Najachtu - AZ Euro Yachting
Váš partner na moři již od roku 1995
Pronájem jachet, charter lodí, plachetnic.

Pojištění zodpovědnosti kapitána

Yacht-Pool international

Proč uzavřít pojištění zodpovědnosti skipera?

6 x proto…

  1. Protože v zásadě osobně zodpovídáte – celým svým současným a i budoucim majetkom – za škody, které jste způsobili jiným osobám včetně jejich majetku.
  2. Naprostá většina standardních osobních pojištění neposkytují dostatečné krytí vyplývající z aktivit skipera.
  3. Jako skiper, jste také zodpovědný za všechny členy posádky.
  4. V případě, že dojde k neshodám založeným na různých interpertacích vzniklé škody a pojištěních poškozené lodi či lodí, pak je Vaší nejlepší osobní ochranou uzavřená pojistka Zodpovědnosti skippera.
  5. Pokud si pronajímáte lodě od přímých majitelů lodí, od neověřených společností, od neasociovaných a neoficiálních prostředníků, pokud využíváte k pronájmu v podstatě anonymní vyhledávače, pak níkdy nevíte, zda je pronajatá loď vůbec pojištěná, jakým způsobem je pojištěná, jestli i pojistka, kterou si vyžádáte je vlastně platná, či zda byla vůbec a v čas uhrazená. V takovém případě máte jako skipper plnou odpovědnost za loď a pojištění zdopovědnosti kapitána Vám uchrání majtek i klidný spánek.
  6. Jedině pojištění od Yacht-Pool jako jediné pojištění kryje z pojistky Zodpovědnosti skipera i škody které vznikly na pronajaté lodi v důsledku HRUBÉ NEDBALOSTI SKIPER. Naprosto uniktáně kryje Yacht-Pool i zodpovědnost za škodu vzniklou z hrubé nedbalosti.