Najachtu - AZ Euro Yachting
Váš partner na moři již od roku 1995
Pronájem jachet, charter lodí, plachetnic.

Kurzy jachtingu v ČR

Kurz Vůdce malého plavidla (VMP) rok 2024

-kapitánský  průkaz sladkovodní –

VMP – držitel průkazu je oprávněn vést malé plavidlo (do 20 m délky a 12 osob na palubě) po vnitrozemských vodních cestách.

MPZ – držitel průkazu je oprávněn vést rekreační plavidlo ve dne na moři do vzdálenosti nepřesahující 0,75 Nm od pevniny.

Podrobný popis legislativy a vysvětlení jednotlivých kategorií pro průkazy VMP a MPZ.

CENA ZA VŠECHNY ČÁSTI 14.000,- Kč v rámci akčního balíčku.

Cena celého balíčku zahrnuje skripta.

Akční balíček za výhodnou cenu zahrnuje: VMP teoretický kurz, MPZ – moře teoretický kurz, Plachetnice – teoretický kurz, Praktickou plachetnici i s ověřením, Praktický motorák i s ověřením. Nebo můžete zvolit jen některé části a to dle cen v tabulce.

Nebo jednotlivě, volitelné dle tabulky.

VMP – teoretická část3.000,- Kčpovinná část
MPZ – moře teoretická část1.500,- Kčvolitelné
PLACHETNICE – teoretická část1.500,- Kčvolitelné
PLACHETNICE praktická výuka + ověření potvrzení5.000,- Kčvolitelné
MOTORÁK praktická výuka + ověření potvrzení5.000,- Kčpovinná část

Cena nezahrnuje kolky potřebné k vydání průkazu v hodnotě 500,- Kč.
Cena celého balíčku zahrnuje skripta.
Cena zahrnuje u teoretických částí: dvoudenní přednášku v učebně s plavebním či jachtařským instruktorem, pitný režim a učební pomůcky
Cena zahrnuje u výukových praktických částí na lodích: jednodenní výuku na odpovídající školící lodi, veškeré náklady spojené s provozem lodi, instruktora – školitele.
Cena zahrnuje u ověření praktických znalostí na plavidlech: odpovídající dobu na lodi, veškeré náklady spojené s provozem lodi, pověřeného instruktora školitele, který úředně ověří Vaší praktickou způsobilost.

K přihlášení na zkoušky na Státní Plavební Správě potřebujete:

  • potvrzení od lékaře na formuláři od Státní Plavební Správy
  • 1x průkazovou fotografii
  • kolek 500,- Kč
  • vyplněný formulář žádost ke zkoušce

Místo konání teoretických kurzů:  Praha nebo Přední Výtoň (Lipno)

Místo konání praktických plaveb: Praha – Vltava a Přední Výtoň – přehrada Lipno

Místo konání teoretických zkoušek na SPS: Praha, Cheb, Přerov – dle Vašeho výběru

Termíny ke zkouškám na Státní Plavební Správě najdete zde: https://plavebniurad.cz/.

TERMÍNY teoretických výukových  a plavebních kurzů

Termíny pro Kurz VMP i MPZ teoretický a Kurz praktický + ověření Motorová loď+
plachetnice jsou v březnu, dubnu, květnu, září, říjnu a listopadu. Na přesný datum se vždy
informujte telefonicky nebo e-mailem, organizace je flexibilní a přizpůsobuje se více
faktorům (počasí, období, přání účastníků, volné dny atd.) Lze domluvit i zcela
individuální termín dle Vašich přání, představ a možností.

Teoretický kurz jachtingu k doškolení na stupeň C

Velitel pobřežní plavby MDČR kategorie C.

Termín dle individuální domluvy – 2 dny
Cena za osobu 9.900,- Kč

Komu je kurz určen

Začátečníkům nebo i těm, kteří již mají zkoušku na chorvatském kapitanátu a vlastní průkaz Velitel brodice kat. B a mají zájem si přes zimu zajistit průkaz Velitel pobřežní plavby MDČR kategorie C.

Náplň kurzu

  • Navigace – příbřežní terestrickou navigaci, orientace v mapě, navigační pomůcky, seznámíte se s navigačními příručkami a pochopíte navigační příklady. Jako nadstavbu učíme i použití sextantu.
  • Plavební nauka – v teoretické rovině probíráme vše co si v praxi vyzkoušíme na moři nebo aspoň vysvětlíme i palubě, jak správně s plachtami, trimování, proč loď pluje, stoupání, jak se co jmenuje, manévry na moři i v přístavech, MOB muž přes palubu a záchrana, plovoucí překážky, neovladatelná loď, mělčiny a jiné nástrahy.
  • Pravidla o zabránění srážkám na moři – COLREG – souhrn nezbytných pravidel k naučení o přednostech lodí, signálech mlhových i nouzových, plavební dráhy, znaky a světla.
  • Meteorologie – základy meteorologie pro pochopení a získaných předpovědí i vysvětlení vizuálních příznaků počasí, tak aby jste byli schopni vyhodnit synoptickou mapu a i bez komentované předpovědi se orientovat a zvolit správný postup plavby. 
  • Zdravověda – základy první pomoci, resuscitaci, postupy a pravidla, která vám pomohou zachránit lidský život.

Místo konání: Praha nebo Přední Výtoň (Lipno)
Doba trvání: od 8.30 do 18:00 hodin
Cena zahrnuje: výuku, učební pomůcky.
Cena neobsahuje: Kolky pro MDČR, zkoušku před komisí, učební skripta

PRAKTICKOU ČÁST KE KURZU MDČR C ZÍSKÁTE NA NAŠICH KURZECH JACHTINGU V CHORVATSKU.

Teoretický kurz jachtingu k doškolení na stupeň CZ – B

Velitel mořské plavby MDČR kategorie B.

Termín dle individuální domluvy – 2 dny
Cena za osobu 9.900,- Kč

Komu je kurz určen: Především všem, kteří již mají kategorii C a mají zájem si přes zimu zajisti si průkaz Velitel mořské plavby MDČR kategorie B.
Obsah kurzu: Obsahem kurzu je zopakovat Vám již známá a důkladně probraná témata (a možná již trochu zapomenutá :-))) na Praktických kurzech jachtingu v Chorvatsku (Základy navigace, COLREG, Meteorologie a světla a označení).
Místo konání: Praha nebo Přední Výtoň (Lipno)
Doba trvání: od 8:30 do 17:00 hodin a to dva cca 4 hodinové bloky s přestávkou na oběd.
Cena neobsahuje: Kolky pro MDČR, zkoušku před komisí.